Vyplňte a odešlete nám dotazník,
my nebo naši partneři z Vašeho regiónu Vám odpovíme !

Tepelná ztráta objektu (pokud je známa):  kW
Roční spotřeba energie pro vytápění:  
Vytápěný prostor:  m²
Počet osob v domě:
Předpokládaný termín realizace:  
Typ realizace:
 
Tepelné čerpadlo chcete využít pro (označte i více možností):
 
 
Bivalentní (doplňkový) tepelný zdroj:
 
       jiný (uveďte):  
 
Teplota vody v systému (horní z udávaného tepelného spádu):
nebo při největších mrazech  stávajícím vytápěním
 °C
 
Uvažované tepelné čerpadlo (systém získání tepla):

Upřednostňovaná značka tepelného čerpadla                  
 
Zde prosím napište své náměty a připomínky, popřípadě další údaje, které považujete za důležité:

Kontaktní údaje:
Jméno a příjmení:
Ulice:
Město:
PSČ:  
 
E-mail:
Telefon:  
Místo realizace:
  jen pokud se liší od adresy


Údaje slouží jen pro potřebu výpočtu cenového návrhu.
Vyplňte pečlivě, jde o Vaše peníze! Na nedůvěryhodné informace nebude brán zřetel.
Bude odesláno na e-mail jaromir.bednar@volny.cz